Πιστοποίηση του συνεταιρισμού ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΓΗ  για την δημιουργία διεθνώς αναγνωρισμένων Κωδικών GS1 (Barcode) για την αναγνώριση προϊόντων.