Παρακάτω θα βρείτε βιβλιογραφία για τις καλλιέργειες από Ελληνικά και Αγγλικά Πανεπιστήμια, φορείς, δημοσιεύσεις κτλ.

Συγκριτική μελέτη της βιολογικής δράσης τριών πολυλειτουργικών φυτών.

Υπερτροφές και τα οφέλη τους στην υγεία του ανθρώπου.

Το Ιπποφαές και η καλλιέργεια του.

Το προφίλ των λιπιδίων του ιπποφαούς.

Πρωτοποριακές καλλιέργειες.

Πολύτιμα Πράσινα Εθνικά Προϊόντα Κρόκος-Κοζάνης, Ιπποφαές, Αλάδανο.

Μελέτη Σκοπιμότητας Καλλιέργειας Ιπποφαούς και εμπορικής διάθεσης.

Ιπποφαές

Ιπποφαές, μια καλλιέργεια με προοπτικές ανάπτυξης στη χώρα μας.

Ιπποφαές Ιδιότητες - Σύσταση - Εφαρμογές

Πρωτοποριακές καλλιέργειες.

Πολύτιμα Πράσινα Εθνικά Προϊόντα Κρόκος-Κοζάνης, Ιπποφαές, Αλάδανο.

Βιβλιογραφία στην Αγγλική Γλώσσα...

The Conservation and management of Sea buckthorn in the UK.

Seabuckthorn and Health Summary.

Seabuckthorn (Hippophae salicifolia) Management Guide.

Sea Buckthorn Research Guide.

Sea buckthorn cultivation in Finland now.

Sea Buckthorn - A multi purpose plant.

Root system of seabuckthorn.

Research and Development of Seabuckthorn in Canada.

Removal of sea buckthorn berries by shaking.

Quality of extracted sea buckthorn seed and pulp oil.

Product Development of Sea Buckthorn.

Producing Sea Buckthorn of High quality luke-luobio.

Investigation of sea buckthorn - Producer cooperativity possibilities, Lithuania,Latvia,Polland.

Horticultural Aspect of Sea buckthorn.

Medicinal and therapeutic potential of Sea buckthorn.

Hippophae rhamnoides.

Hippophae Rhamnoides L. (Sea Buckthorn) a Potential SOURCE OF NUTRACEUTICALS.

Growth responses of Hippophae towards different agro-climatic conditions.

Biochemical characterization of sea buckthorn.

Analytical characterisation of Hippophae rhamnoides juice.

Advancing British sea buckthorn.

Grow seabuckthorn.

Chemical & Nutritional Constituents of sea buckthorn juice.

Growth responses of Hippophae towards different agro-climatic conditions.